O NAMA

AGB više o nama


NAŠE USLUGE

* U potpunosti u službi klijenta koji nas ovlasti za posredovanje

* Analiza rizika

* Analiza postojećih ugovora o osiguranju

* Analiza tržišta osiguranja/reosiguranja – ponude za osiguranje

* Briga oko provođenja ugovora o osiguranju

* Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju – brzo i kvalitetno rješavanje odštetnih zahtjeva

INTERESIRA VAS!
KONTAKTIRAJTE NAS